Υποστηρίζει η σελίδα σας τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα;
Μη έγκυρη διεύθυνση URL
δοκιμή URL
Εισαγωγή κώδικα
Φόρτωση…
δοκιμή κώδικα
Τι είναι τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα;
Τα αποτέλεσμα εμπλουτισμένων μέσων αποτελούν εμπειρίες σε υπηρεσίες της Google, όπως η Αναζήτηση, πέρα από τον απλό τυπικό μπλε σύνδεσμο Τα αποτέλεσμα εμπλουτισμένων μέσων μπορεί να περιλαμβάνουν καρουζέλ, εικόνες ή άλλα στοιχεία εκτός κειμένου.
Τι είναι αυτός ο έλεγχος;
Ελέγξτε τη σελίδα που είναι δημόσια προσβάσιμη, για να δείτε τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα που μπορούν να δημιουργηθούν από τα δομημένα δεδομένα που περιέχει.
Συλλογή δομημένων δεδομένων
Τεκμηρίωση αναφοράς για δομημένα δεδομένα που υποστηρίζονται από την Google
Εφαρμογές google
Κύριο μενού