Trang AMP hoặc Câu chuyện trên web của bạn có hợp lệ không?
Không phải là URL hợp lệ
Mẹo: Trang AMP của bạn đã liên kết với một phiên bản chính tắc chưa? Hãy nhập URL của phiên bản chính tắc để nhận được các kết quả toàn diện hơn.
kiểm tra url
Mã đã nhập
Đang tải...
kiểm tra mã
Xem mã đã nhập
Mã đã nhập
Đang tải...
kiểm tra mã
Vì sao tôi nên sử dụng AMP?
Các trang AMP tải nhanh hơn và có giao diện đẹp mắt hơn so với trang HTML tiêu chuẩn trên thiết bị di động.
Nguyên tắc AMP cho Google Tìm kiếm
Hãy tìm hiểu cách triển khai AMP để khai thác tối đa lợi ích của định dạng trang này trên Google Tìm kiếm.
Xem trạng thái AMP của trang web của bạn
Xem những trang AMP và Câu chuyện trên web mà Google có thể tìm thấy và thu thập dữ liệu trên trang web của bạn, cũng như những trang có lỗi.
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính