Trang AMP của bạn có hợp lệ không?
Không phải là URL hợp lệ
kiểm tra url
Mã đã nhập
Đang tải...
kiểm tra mã
Vì sao tôi nên sử dụng AMP?
Trang AMP tải nhanh hơn và có giao diện đẹp mắt hơn trang HMTL chuẩn trên các thiết bị di động.
Nguyên tắc AMP cho Google Tìm kiếm
Tìm hiểu cách triển khai trang AMP của bạn để tận dụng chúng tối đa trong Google Tìm kiếm.
Xem trạng thái AMP của trang web của bạn
Xem trang AMP nào Google có thể tìm và thu thập dữ liệu trên trang web của bạn và trang nào có lỗi.
Các ứng dụng của Google
Menu chính